FORVALTNINGSDATABASEN

Sør-Vest politidistrikt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.01.2016
Relaterte enheter:
  • Haugaland og Sunnhordland politidistrikt
  • Rogaland politidistrikt

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57417
Navn: Sør-Vest politidistrikt
Kort navn: Sør-Vest pd
Engelsk navn: Sør-Vest policedistrict
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politi- og lensmannsdistrikter
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1103 Stavanger
Organisasjonsnummer: 983998313
Ogranisjonsprinsipp: Geografi