FORVALTNINGSDATABASEN

Samfunnssikkerhetsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016* Ny via sammenslåing

Navn: Samfunnssikkerhetsavdelingen
Kort navn: SAM
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Avdelingen har ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Hovedredningssentralen.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Forsvarsdepartementet, men har en faglig rapporteringslinje til Justis- og beredskapsdepartementet ved Samfunnssikkerhetsavdelingen.
Kilde: regjeringen.no, april 2016

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.