FORVALTNINGSDATABASEN

Internasjonal seksjon (INT)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2017* Ny via omorganisering

Navn: Internasjonal seksjon (INT)
Kort navn: INT
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Overordnet: Politiavdelingen
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Internasjonal seksjon har ansvar for koordinering av politiavdelingens internasjonale arbeid, hovedansvaret for Schengen-samarbeidet i avdelingen og saker innen grensekontroll og politiets utlendingsforvaltning (registrering av asylsøkere, ID-arbeid, returer, oppholdssaker mv). Videre har seksjonen bla overordnet ansvar for norsk politis deltakelse i internasjonale operasjoner, oppfølging og koordinering av arbeidet i FN om forebygging og bekjempelse av grenseoverskridende organisert kriminalitet og korrupsjon, samt anti-korrupsjonsarbeidet i Europarådet og OECD. Seksjonen har også ansvar for arbeidet i FATF.
Kilde: regjeringen.no, 2017

31.12.2022* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.