FORVALTNINGSDATABASEN

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2019
Navn ved opprettelse: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57631
Navn: Statsforvalteren i Oslo og Viken
Kort navn: Statsforvalteren i Oslo og Viken
Engelsk navn: County Governor of Oslo og Viken
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Statsforvalteren
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3002 Moss
Organisasjonsnummer: 974761319
Ogranisjonsprinsipp: Geografi