FORVALTNINGSDATABASEN

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2019
Navn ved opprettelse: Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57634
Navn: Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Kort navn: Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Engelsk navn: County Governor of Troms and Finnmark
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Statsforvalteren
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5405 Vadsø
Organisasjonsnummer: 967311014
Ogranisjonsprinsipp: Geografi