FORVALTNINGSDATABASEN

NAV Troms og Finnmark

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2019 Ny via sammenslåing

Navn: NAV Troms og Finnmark
Kort navn: NAV Troms og Finnmark
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Tilhører gruppe : NAV Arbeids- og tjenestelinjen
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1
Sammenslått av:

NAV har hatt 19 fylkesadministrasjoner. Fra 2019 har NAV kun 12 fylker. Inndelingen er identisk med kommende fylkesgrenser i Norge, med unntak av Viken som NAV har delt i to.
Målene for omstillingen er
- Styrking av arbeidsgiverrettede og individrettede tjenester
- Bidra til ett NAV med større fokus på regional innovasjon og utvikling
- En mer kostnadseffektiv organisasjon
- Bidra til rom for større og mer robuste NAV-kontor
Kilde: nav.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.