FORVALTNINGSDATABASEN

Kystverket - Navigasjonsteknologi og maritime tenester

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.2021 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 57815
Navn: Kystverket - Navigasjonsteknologi og maritime tenester
Kort navn: Kystverket - Navigasjonsteknologi og maritime tenester
Engelsk navn: * The Norwegian Coastal Administration - Navigation Technology and maritime services
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet departement: Nærings- og fiskeridepartementet
Overordnet: Kystverket
Tilhører gruppe : Kystverket virksomhetsområder
Type enhet: Gruppe
Ogranisjonsprinsipp: Geografi