FORVALTNINGSDATABASEN

Avdelingssekretariatet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.04.2021* Nyopprettelse

Navn: Avdelingssekretariatet
Kort navn: ASK
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Oppgaver:
Avdelingssekretariatet har bl.a. ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, regnskapsavslutning ifm. statsregnskapet og virksomhetsplanlegging. Videre bidrar avdelingssekretariatet i etatsstyringen av Riksantikvaren og Kulturminnefondet. I tillegg koordinerer avdelingssekretariatet administrative saker på vegne av hele avdelingen.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.