FORVALTNINGSDATABASEN

Seksjon for statsbudsjett og prosjekt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2022* Nyopprettelse

Navn: Seksjon for statsbudsjett og prosjekt
Kort navn: SSP
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Seksjonen består av to grupper: Statsbudsjettgruppen og prosjektgruppen.

Statsbudsjettgruppen
Statsbudsjettgruppen koordinerer arbeidet med statsbudsjettet i departementet. Dette gjelder JDs innspill til alle budsjettkonferansene, produksjon av budsjettproposisjoner til Stortinget og oppfølging av anmodningsvedtak.

Prosjektgruppen
Prosjektgruppen bidrar til at departementet har en god porteføljestyring, velger ut de riktige investeringsprosjektene og at de gjennomføres på en god måte. Gruppen bidrar til god kvalitet og ensartet forberedelse og prioritering av investeringer i sektoren og til god gjennomføring, styring og oppfølging. De rapporterer rutinemessig til departementsråden på utvalgte prosjekter. Gruppen skal sikre at departementet har spesialistkompetanse på dette området.

Kilde: regjeringen.no, januar 2022
https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/avdelinger/enhet-for-okonomi-og-styring/seksjon-for-statsbudsjett-og-prosjekt-ssp/id2876807/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.