FORVALTNINGSDATABASEN

Avdelingssekretariatet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2023* Nyopprettelse

Navn: Avdelingssekretariatet
Kort navn: HAS
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Saksfelt:
Avdelingssekretariatet har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, økonomistyring, tilskuddsforvaltning, rapportering, statsregnskap og internregnskap, bidrar i etatsstyring av Miljødirektoratet, MARFO Senter for marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, gir lederstøtte i personalforvaltning og samordner/håndterer administrative saker for avdelingen.
Kilde: regjeringen.no, jan 2023

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.