FORVALTNINGSDATABASEN

Seksjon for grønn omstilling

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2022* Nyopprettelse

Navn: Seksjon for grønn omstilling
Kort navn: SGO
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Saksfelt:
Sammenhengen mellom økonomisk utvikling og grønn omstilling, og en sirkulær økonomi, er rammen om seksjonens arbeid. Seksjonen har tre hovedfelt: energiomstillingen, bærekraftig næringsliv og bærekraftig finans. Seksjonen har ansvaret for ENOVA og koordinerer arbeidet med skatt og avgift, CBAM, klimarisiko, offentlig innkjøp, rettferdig omstilling, klimapartnerskap, grønt industriløft, klimautvalget 2050, utvalget for klimavennlige investeringer, oppfølging av energikommisjonen, arbeidsgrupper i OECD m.m.
Kilde: regjeringen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.