FORVALTNINGSDATABASEN

Fiskeridirektoratets ytre etat

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 156 106 262 146 69 215 10 37 47
2011 149 116 265 139 82 221 10 34 44
2012 147 113 260 139 85 224 8 28 36
2013 144 106 250 134 79 213 10 27 37
2014 147 110 257 137 82 219 10 28 38
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 49 46 48 49 45 48 56 48 50
2011 49 45 48 49 43 47 57 50 51
2012 49 45 48 49 43 47 58 51 52
2013 50 46 48 49 45 48 57 50 52
2014 49 45 47 48 43 46 56 52 53

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2004 Består via omorganisering

Type enhet: Gruppe
Relaterte enheter:

Beslutningen om at oppgavene med trygghet og kvalitet ved sjømat skal overføres til det nye Mattilsynet utløste også behov for en omorganisering av Fiskeridirektoratets regionstruktur for å sikre en optimal ressursutnyttelse. Dette var i hovedsak bakgrunnen for regjeringens beslutning om at Fiskeridirektoratets regioner skulle reduseres fra ni til fem, med regionkontor i Tromsø, Bodø, Ålesund, Måløy og Egersund.

I samsvar med Stortingets anmodningsvedtak den 19. desember 2002 i Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (2002-2003), har regjeringen imidlertid omgjort vedtaket, slik at regionkontorene for Fiskeridirektoratet i Trondheim og Vadsø også videreføres. Ny regionstruktur skal være etablert fra 1. januar 2004. Med sju regioner vil de administrative innsparingene bli lavere enn det var lagt opp til.

Kilde: St.prp.nr.1 2003-2004, Fiskeridepartementet s. 28-29
Ny regionstruktur under direktoratet ser slik ut:

- FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK 9800 VADSØ
- FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL 6004 ÅLESUND
- FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND 8006 BODØ
- FISKERIDIREKTORATET REGION SØR 4379 EGERSUND
- FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS 9008 TROMSØ
- FISKERIDIREKTORATET REGION TRØNDELAG 7013 TRONDHEIM
- FISKERIDIREKTORATET REGION VEST 6700 MÅLØY

01.01.2016 Består via omorganisering

Fra 1. januar 2016 får Fiskeridirektoratet ny regionstruktur. Antall regioner reduseres fra sju til 5. Samtidig blir enkelte arbeidsoppgaver flyttet fra hovedkontoret i Bergen til regionene. Endringene i regionstrukturen er:
- Region Finnmark og region Troms samles til en region; region Nord med hovedkontor og ledelse i Tromsø.
- Region Trøndelag og region Møre samles til en region; region Midt med hovedkontor og ledelse i Ålesund.

Fiskeridirektoratet vil i framtiden være representert på disse stedene langs kysten:

- region Nord: Tromsø, Finnsnes, Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg og Hammerfest
- region Nordland; Bodø, Sortland, Leknes, Svolvær, Sandnessjøen
- region Midt: Ålesund, Trondheim, Rørvik, Kristiansund
- region Vest: Måløy, Bergen
- region Sør: Egersund, Kopervik, Fredrikstad

Disse kontorene blir lagt ned i løpet av 2016:

- Vardø, Kjøllefjord, Havøysund og Skjervøy (region Nord)
- Brønnøysund (region Nordland)
- Sistranda, Fosnavåg (region Midt)
- Kristiansand (region Sør)

I Vardø har Fiskeridirektoratet to tilsette i en felles analyseenhet med Kystverket, lokalisert på trafikksentralen i Vardø.

Kontoret i Svolvær blir utfaset over tid slik at det i framtida skal være ett kontor i Lofoten.

Samtidig som Fiskeridirektoratet framstår i litt endra drakt ved årsskiftet, skal arbeidsoppgaver som i dag blir utført ved hovedkontoret i Bergen overføres til regionene.

Overføring av oppgaver skal skje i to faser. De oppgavene som ikke krev særskilt kompetanseoverføring eller kompetansebygging i regionene, vil bli overført først. Deretter vil oppgaver som krev særskilt kompetanse eller opplæring, bli overført i en fase to.

Kilde: Fiskeridirtektoratet
(https://www.fiskeridir.no/Om-oss/Organisering/Ny-regionstruktur-i-Fiskeridirektoratet)

01.11.2022* Består via omorganisering

Fiskeridirektoratet ny organisering 1.11.2022

Fiskeridirektoratet organiseres etter funksjoner. Fiskeridirektoratet går fra å ha et hovedkontor i Bergen og fem regioner, til to nasjonale divisjoner. Divisjonene er delt mellom forvaltningsoppgaver og kontroll- og tilsynsoppgaver.

Det skal opprettes tre lederklynger i henholdsvis Bergen (hovedkontor), Bodø og Tromsø. Fra 1. november vil det bli opprettet to landsdekkende divisjoner, en for forvaltning og en for kontroll og tilsyn. Ledelse for forvaltningsdivisjonen skal ha kontorsted i Tromsø, mens ledelsen for kontroll og tilsyn skal ha kontorsted i Bodø. I tillegg skal ledelsen for fartøy og deltakerseksjonen ligge i Vadsø og ledelsen for seksjon for reaksjoner skal ligge i Ålesund.

Direktoratet viderefører sine 20 kontorer langs hele kysten fra Vadsø i nord til Fredrikstad i sør.

Kontorene med flest ansatte er fortsatt Tromsø, Bodø, Ålesund, Måløy, Bergen og Egersund.

Fiskeridirektoratet har også kontorer i Vadsø, Båtsfjord, Honningsvåg, Hammerfest, Finnsnes, Sortland, Svolvær, Leknes, Sandnessjøen, Rørvik, Trondheim, Kristiansund, Kopervik og Fredrikstad.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.