FORVALTNINGSDATABASEN

Statens institutt for rusmiddelforskning

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 10 13 23 10 11 21 2 2
2002 12 21 33 12 18 30 3 3
2003 12 23 35 12 19 31 4 4
2004 14 24 38 13 17 30 1 7 8
2005 14 28 42 13 22 35 1 6 7
2006 12 27 39 10 20 30 2 7 9
2007 12 29 41 12 22 34 7 7
2008 13 30 43 10 22 32 3 8 11
2009 13 28 41 11 22 33 2 6 8
2010 15 30 45 11 24 35 4 6 10
2011 13 31 44 11 23 34 2 8 10
2012 16 32 48 15 25 40 1 7 8
2013 16 29 45 13 26 39 3 3 6
2014 17 28 45 15 27 42 2 1 3
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2001 45 42 43 45 42 43
2002 50 42 44 50 41 45
2003 51 42 45 51 43 46
2004 48 41 44 47 43 45 37 40
2005 49 44 45 48 44 46 41 43
2006 51 44 46 52 46 48 40 41
2007 51 46 47 51 46 48 43 43
2008 51 47 48 51 48 49 44 45
2009 52 48 49 51 49 50 46 49
2010 50 48 49 50 47 48 52 52
2011 49 48 48 48 47 48 49 49
2012 48 47 47 47 47 47 45 47
2013 45 47 46 44 48 47 45
2014 42 47 45 41 47 45

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.