FORVALTNINGSDATABASEN

Helse Sør RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Ny via omorganisering

Navn: Helse Sør RHF
Kort navn: Helse Sør RHF
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 806 Skien
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • De fylkeskommunale spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern

Regjeringen fremmet forslag om statlig eierskap til offentlige sykehus gjennom Ot.prp.nr.66 2000-2001 Om lov om helseforetak m.m., som Stortinget sluttet seg til , ref. Innst.O.nr.118 2000-2001. Det er de offentlige finansierte spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern som i sin helhet er omfattet av reformen om statlig overtakelse. Driftsansvaret knyttet til sykestuer og spesialsykehjem overtas av staten der fylkeskommunen pr 2001 har et slikt ansvar. Reformen medfører at det etableres fem regionale helseforetak med til sammen 47 foretak. Det etableres også en ny eieravdeling i Helsedepartementet med to seksjoner - økonomi og helsefag.Virksomhetene i Helse Sør RHF har ca 20 000 ansatte (pr 2002) og forvalter om lag 12 mrd kroner i året (pr 2002).

Helse Sør RHF består av 13 helseforetak hvor følgende Institusjoner er sammen i helseforetak:

Sykehuset Buskerud HF (www.sykehuset-buskerud.no) med
- Buskerud Sentralsykehus, inkludert Spesialenheten i Buskerud,
- Habiliteringsteamet i Buskerud,
- Blentenborg bokollektiv og
- Frognerlia behandlingssenter.


Ringerike sykehus HF (www.ringerike-sykehus.no) med
- Ringerike sykehus.

Helse Blefjell HF med
- Kongsberg sykehus, (www.kongsberg-sykehus.no)
- Notodden sykehus, (www.notoddensykehus.no)
- Rjukan sykehus.

Sykehuset i Vestfold HF (www.siv.no) med
- Sentralsykehuset i Vestfold, inklusive Habiliteringstjenesten under Tverrfaglig spesialisthelsetjeneste.
Sykehuset har drift på fire steder; Tønsberg, Larvik, Sandefjord og Horten.

Spesialsykehuset for rehabilitering HF (www.kongsgard-sykehus.no) med
- Kysthospitalet Stavern og
- Kongsgård sykehus.

Psykiatrien i Vestfold HF med
- Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste, Vestfold.


Sykehuset Telemark HF (www.telemark-sentralsjukehus.no) med
- Telemark sentralsykehus, inklusive Habiliteringstjenesten,
- Kragerø sykehus.

Aust-Agder sykehus HF med
- Aust-Agder sentralsykehus.

Vest-Agder sykehus HF (www.vas.no/vis) med
- Vest-Agder sentralsykehus, inkludert Mandal sykehus,
- DPS-Sør og Psykiatrien ved Lister sykehus.

Lister sykehus HF med
- Lister sykehus.

Rikshospitalet HF (www.rikshospitalet.no) med
- Rikshospitalet, inkludert Voksentoppen og Geilomo.

Det norske radiumhospital HF (www.dnr.org) med
- Radiumhospitalet.

Spesialsykehuset for epilepsi HF (www.epilepsy.no) med
- Statens senter for epilepsi.

Apotekene Sør-Østlandet ANS

Internett: www.helse-sor.no

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

31.05.2007 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.