FORVALTNINGSDATABASEN

Riksmekleren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1916 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Riksmeklingsmannen

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 7808
Navn: Riksmekleren
Kort navn: Riksmekleren
Engelsk navn: The National Mediator of Norway
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Domstol, konflikt, klage, interesseavveiing
Tilhører etat: Riksmekleren
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 874707082
Ogranisjonsprinsipp: Funksjonsbasert m/geografi på lavere organisatorisk nivå