FORVALTNINGSDATABASEN

Trygderetten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 19 32 51 19 22 41 10 10
1981 21 34 55 21 27 48 7 7
1982 21 27 48 21 20 41 7 7
1983 20 29 49 20 18 38 11 11
1984 20 30 50 18 20 38 2 10 12
1985 18 29 47 18 20 38 9 9
1986 18 29 47 18 20 38 9 9
1987 20 32 52 19 23 42 1 9 10
1988 22 30 52 22 23 45 7 7
1989 21 29 50 20 26 46 1 3 4
1990 21 30 51 19 23 42 2 7 9
1991 20 31 51 18 25 43 2 6 8
1992 23 30 53 22 23 45 1 7 8
1993 28 37 65 27 29 56 1 8 9
1994 26 33 59 25 26 51 1 7 8
1995 28 33 61 28 25 53 8 8
1996 31 42 73 30 31 61 1 11 12
1997 28 42 70 27 33 60 1 9 10
1998 28 36 64 28 27 55 9 9
1999 25 35 60 25 26 51 9 9
2000 27 36 63 26 28 54 1 8 9
2001 26 38 64 26 30 56 8 8
2002 26 41 67 26 33 59 8 8
2003 26 45 71 26 36 62 9 9
2004 28 52 80 27 39 66 1 13 14
2005 26 48 74 23 39 62 3 9 12
2006 30 47 77 27 36 63 3 11 14
2007 27 42 69 26 31 57 1 11 12
2008 29 43 72 29 33 62 10 10
2009 29 40 69 29 31 60 9 9
2010 27 40 67 24 34 58 3 6 9
2011 27 37 64 21 31 52 6 6 12
2012 30 38 68 24 31 55 6 7 13
2013 26 42 68 22 33 55 4 9 13
2014 27 36 63 23 29 52 4 7 11
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 51 38 43 51 37 44 40 40
1981 50 37 42 50 36 42 40 40
1982 51 40 45 51 41 46 40 40
1983 50 39 43 50 41 46 35 35
1984 51 41 45 53 43 48 36 35
1985 51 40 45 51 43 47 34 34
1986 49 44 46 49 46 47 39 39
1987 47 43 44 48 43 46 41 40
1988 45 43 44 45 44 44 41 41
1989 46 41 43 46 41 43
1990 46 43 44 46 43 45 42 43
1991 45 42 43 45 42 43 40 42
1992 43 43 43 43 45 44 38 41
1993 44 41 42 43 42 43 38 41
1994 45 43 44 45 44 44 42 42
1995 45 43 44 45 43 44 45 45
1996 47 43 45 47 43 45 43 44
1997 47 44 45 47 44 45 44 43
1998 47 47 47 47 48 47 44 44
1999 47 47 47 47 48 48 45 45
2000 48 46 47 48 46 47 45 47
2001 53 45 48 53 46 49 43 43
2002 51 45 47 51 45 47 44 44
2003 50 43 46 50 43 46 42 42
2004 50 44 46 50 44 47 41 42
2005 52 45 48 52 45 48 46 48
2006 52 43 47 52 44 47 40 43
2007 52 46 48 52 47 49 42 43
2008 51 45 48 51 46 49 42 42
2009 52 46 48 52 46 49 44 44
2010 53 46 49 52 45 48 50 55
2011 56 47 51 53 46 49 64 52 58
2012 54 47 50 51 45 48 65 54 59
2013 54 46 49 52 45 48 49 54
2014 55 48 51 54 48 50 51 57

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.