FORVALTNINGSDATABASEN

Bioteknologirådet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1993 4 4 4 4
1994 4 4 4 4
1995 3 3 3 3
1996 1 3 4 1 3 4
1997 3 3 3 3
1998 1 3 4 1 3 4
1999 1 4 5 1 4 5
2000 3 3 6 2 3 5 1 1
2001 4 3 7 2 3 5 2 2
2002 3 3 6 2 3 5 1 1
2003 3 3 6 2 3 5 1 1
2004 4 4 8 3 4 7 1 1
2005 3 4 7 2 4 6 1 1
2006 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2007 4 4 8 2 2 4 2 2 4
2008 2 4 6 2 3 5 1 1
2009 2 6 8 2 2 4 4 4
2010 1 5 6 1 4 5 1 1
2011 2 5 7 2 5 7
2012 2 4 6 1 4 5 1 1
2013 1 4 5 4 4 1 1
2014 4 3 7 3 3 6 1 1
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 44 44
2000 41 41
2001 40 42
2002 38 37
2003 39 38
2004 41 40
2005 43 43
2006 39 37
2007 40
2008 41 42
2009 44 43
2010 42 41 42
2011 45 43 45 43
2012 44 46
2013 46
2014 45 46

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.06.2014 Navneendring

Navn: Bioteknologirådet
Kort navn: Bioteknologirådet

Bioteknologinemnda endrer navn til Bioteknologirådet 1. juni 2014.

Om rådet pr. juni 2014:
Bioteknologirådet er et frittstående, rådgivende organ som er oppnevnt av Regjeringen og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

Bioteknologirådet er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.

Bioteknologirådet er oppnevnt av regjeringen, første gang i 1991, så i 1998, 2000, 2004, 2008 og sist i desember 2013. Det nåværende Bioteknologirådet er oppnevnt for en fireårsperiode og har 15 medlemmer og fem varamedlemmer. I tillegg innkalles observatører fra sju departmenter til møtene.

01.01.2021* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 4601 Bergen

28.05.2019: Bioteknologirådets sekretariat flyttes til Bergen

I mai 2019 kom avgjørelsen fra regjeringen om å flytte Bioteknologirådets sekretariat fra Oslo til Bergen innen 1. januar 2021.

Beslutningen om å flytte sekretariatet er i tråd med regjeringens ønske om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo for å skape en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet.

- En lokalisering i Bergen vil gi sekretariatet nærhet til viktige fag,- utdannings-, og forskningsmiljøer. Jeg håper at de dyktige ansatte ønsker å bli med til Bergen og fortsette det viktige arbeidet der, sier helseminister Bent Høie.

Kilde: regjeringen.no - https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bioteknologiradets-sekretariat-flyttes-til-bergen/id2646502/

Bioteknologirådet på plass i Bergen
Halvannet år siden flyttingen ble vedtatt, har Bioteknologirådet nå låst døren på Oslokontoret for siste gang. Hele sekretariatet er nå lokalisert i Bergen.
Nyhetsartikkel, Bioteknologirådet, 15.1.2021
https://www.bioteknologiradet.no/2021/01/bioteknologiradet-pa-plass-i-bergen/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.