FORVALTNINGSDATABASEN

Mesta Konsern AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2003 Ny via utskilling

Navn: Vegproduksjon AS
Kort navn: Vegproduksjon AS
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Pr. 2003: Selskapet er organisert som et selskap med tre forretningsområder:
- Anlegg
- Asfalt / materielproduksjon
- Drift

Hovedkontoret er på Lysaker utenfor Oslo.

I tillegg er det tre regionskontorer:
- Sørøst (Lysaker)
- Vest (Bergen)
- Nord (Bodø)

Hver region er delt inn i distrikter, totalt 19. Det sentrale administrasjonssenteret ligger i Moss. Dette senteret ivaretar alle fellesfunksjoner som for eksempel sentralbord, økonomi, regnskap og personaladministrasjon.Styret består av åtte medlemmer hovedsakelig fra det private næringsliv og ansatte. Selskapets generalforsamling er Staten ved samferdselsministeren.

Internett: www.mesta.no

20.02.2003* Navneendring

Navn: Mesta AS
Kort navn: Mesta AS

01.07.2005* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Ansvaret for forvaltningen av statens eierinteresser i Mesta AS overføres fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.Mesta AS har forretningsormådene drift, anlegg og asfalt- og materialproduksjon.

21.05.2008* Består via omorganisering

Mesta Konsern AS ble stiftet 21. mai 2008 som ledd i en fisjonering (deling av et aksjeselskaps formue og forpliktelser) av Mesta AS. Virksomheten ble etter endringen organisert i morselskapet Mesta Konsern AS og åtte datterselskaper. Den nye konsernstrukturen ble innført 1. september 2008.

Mesta er pr. 2011 organisert som konsern med fem datterselskaper; Mesta Entreprenør as, Mesta Drift as, Mesta Eiendom as, Mesta Elektro as og Mesta Verksted as.

21.05.2008* Navneendring

Navn: Mesta Konsern AS
Kort navn: Mesta Konsern AS

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.