FORVALTNINGSDATABASEN

Arbeidstilsynet - tilsynskontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over desentraliserte statlige enheter og desentraliserte etatsenheter.

Desentraliserte enheter og antall

ÅrAntallNavnDesentraliserte
1949 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1950 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1951 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1952 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1953 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1954 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1955 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1956 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1957 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1958 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1959 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1960 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1961 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1962 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1963 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1964 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1965 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1966 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1967 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1968 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1969 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1970 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1971 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1972 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1973 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1974 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1975 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1976 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1977 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1978 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1979 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1980 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1981 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1982 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1983 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1984 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1985 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1986 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1987 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1988 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1989 70 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1990 70 avdelingskontor etatsenheter
1991 52 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1992 52 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1993 52 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1994 52 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1995 52 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1996 52 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1997 52 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1998 52 (est.) avdelingskontor etatsenheter
1999 34 avdelingskontor etatsenheter
2000 32 (est.) avdelingskontor etatsenheter
2001 32 (est.) avdelingskontor etatsenheter
2002 30 avdelingskontor etatsenheter
2003 30 (est.) avdelingskontor etatsenheter
2004 29 avdelingskontor etatsenheter
2005 23 (est.) avdelingskontor etatsenheter
2006 17 tilsynskontor etatsenheter
2007 17 tilsynskontor etatsenheter
2008 17 tilsynskontor etatsenheter
2009 17 tilsynskontor etatsenheter

Antall

Kartleggingen er gjennomført i et utvalg år i tidsperioden. I de tilfeller hvor det har vært endring mellom to kartlagte år – og det følgelig ikke vites i hvilket år endringen skjedde – er antallet estimert (gjennomsnittet av ytterverdiene, avrundet oppover). Estimerte antall er merket med (est.).

Merk

'Desentraliserte stalige enheter' vil si enheter som rapporterer direkte til et departement, uten at det eksisterer et mellomliggende direktorat eller tilsvarende.

'Desentraliserte etatsenheter' vil si enheter som også har et mellomnivå mellom seg og departementet, det være seg et direktorat eller tilsvarende.