FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken, Region vest

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 13.06.1946
Navn ved opprettelse: Husbanken - regionkontor Bergen

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 9635
Navn: Husbanken, Region vest
Kort navn: Husbanken, Region vest
Engelsk navn: Norwegian State Housing Bank - Regional Office Vest
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.2010)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Overordnet departement: Kommunal- og distriktsdepartementet
Tilhører gruppe : Husbanken - distriktskontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 974714809
Ogranisjonsprinsipp: Geografi