FORVALTNINGSDATABASEN

Husbanken, Region Midt-Norge

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 13.06.1946
Navn ved opprettelse: Husbanken - regionkontor Trondheim

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 9636
Navn: Husbanken, Region Midt-Norge
Kort navn: Husbanken, Region Midt-Norge
Engelsk navn: Norwegian State Housing Bank - Regional Office Midt-Norge
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.2010)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 06 Bolig og nærmiljø
Overordnet departement: Kommunal- og distriktsdepartementet
Tilhører gruppe : Husbanken - distriktskontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 5001 Trondheim
Organisasjonsnummer: 974714817
Ogranisjonsprinsipp: Geografi