FORVALTNINGSDATABASEN

Enheter i Viken fylke

Enheter lokalisert i fylket Viken.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2022
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
3021 Ås Landbruks- og matdepartementet 31 11 Norsk institutt for bioøkonomi
3007 Ringerike Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Regelrådet
3002 Moss Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Sivil klareringsmyndighet
3001 Halden Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Norsk nukleær dekommisjonering - statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall
3002 Moss Kommunal- og distriktsdepartementet 33 21 Statsforvalteren i Oslo og Viken
3001 Halden Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Østfold
3005 Drammen Kommunal- og distriktsdepartementet 20 11 Husbanken - hovedkontoret
3004 Fredrikstad Kultur- og likestillingsdepartementet 20 0 Medietilsynet
3030 Lillestrøm Nærings- og fiskeridepartementet 20 11 Det norske justervesen
3021 Ås Landbruks- og matdepartementet 31 11 Veterinærinstituttet
3007 Ringerike Kommunal- og distriktsdepartementet 20 11 Statens kartverk
3030 Lillestrøm Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Norsk akkreditering
3030 Lillestrøm Forsvarsdepartementet 31 0 Forsvarets forskningsinstitutt
3024 Bærum Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
3002 Moss Forsvarsdepartementet 33 21 Sjef Luftforsvaret
3030 Lillestrøm Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Kriminalomsorgsdirektoratet
3021 Ås Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet