FORVALTNINGSDATABASEN

Hodne, Jarle (1996):

Tillit på nye vegar. Ein casestudie av Nordhordlandsbrua.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1013

Disse opplysningene er sist endret:

4/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: