FORVALTNINGSDATABASEN

Klima- og forureiningsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.1974
Navn ved opprettelse: Statens forurensningstilsyn (SFT)

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 30.06.2013
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 20501
Navn: Klima- og forureiningsdirektoratet
Kort navn: KLIF
Engelsk navn: The Climate and Pollution Agency
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 05 Miljøvern
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Siste registrerte bioppgave (2009): Annen myndighetsutøving / Politikkutforming
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 970935657
Ogranisjonsprinsipp: Geografi