FORVALTNINGSDATABASEN

Somby, Anne-Mette (2002):

Frihet, Likhet og Brorskap. En studie av norsk minoritetspolitikk i perioden 1700 - 2000.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1220

Disse opplysningene er sist endret:

8/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: