FORVALTNINGSDATABASEN

Sametinget - administrasjonen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1991 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 9621
Navn: Sametinget - administrasjonen
Kort navn: Sametinget - administrasjonen
Engelsk navn: Sami Parliament
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.1999)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Politikkutforming
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 5437 Karasjok
Organisasjonsnummer: 974760347
Ogranisjonsprinsipp: Geografi