FORVALTNINGSDATABASEN

Serigstad, Synnøve (2003):

Samordning og samfunnstryggleik. - Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Norge i perioden 1999- 2002.

Bergen: Rokkansenteret. Rapport 16-2003

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=3907&kategori=760

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve.

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1244

Disse opplysningene er sist endret:

9/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: