FORVALTNINGSDATABASEN

Politiets sikkerhetstjeneste

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 06.07.1937
Navn ved opprettelse: Overvåkningssentralen

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13510
Navn: Politiets sikkerhetstjeneste
Kort navn: PST
Engelsk navn: Norwegian Police Security Service
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974769484
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon