FORVALTNINGSDATABASEN

Christophersen, Cathrine Kullberg (1996):

Visuelle symboler i norske statlige organisasjoner: en analyse av logoer.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=675

Antall sider:

106

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1441

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: