FORVALTNINGSDATABASEN

Tolldirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.1974
Navn ved opprettelse: Direktoratet for toll- og særavgifter

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1408
Navn: Tolldirektoratet
Kort navn: Tolldirektoratet
Engelsk navn: Directorate of Norwegian Customs
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Overordnet: Finansdepartementet
Tilhører etat: Tolletaten
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974720744
Ogranisjonsprinsipp: Funksjonsbasert m/geografi på lavere organisatorisk nivå