FORVALTNINGSDATABASEN

Sporsheim, Sissel Watz (2000):

Norske dommere: endringsvillige eller fanget av institusjonelle føringer.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=1517

Antall sider:

126

ISBN-nummer:

82-570-4658-2

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1486

Disse opplysningene er sist endret:

18/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: