FORVALTNINGSDATABASEN

Lagmannsrettene: Eidsivating lagdømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.1947 (tidspunkt ikke bekreftet)

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13601
Navn: Lagmannsrettene: Eidsivating lagdømme
Kort navn: Eidsivating
Engelsk navn: Eidsivating Court of Appeal
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Lagmannsrettene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 3403 Hamar
Organisasjonsnummer: 926721321
Ogranisjonsprinsipp: Geografi