FORVALTNINGSDATABASEN

Fløtre, Asgeir (1997):

Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte- og avgiftsadministrasjonen i Norge

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9705.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2054

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (1997).

Antall sider:

165

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

156

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: