FORVALTNINGSDATABASEN

Lilleeng, Terje G. (2003):

Finnmark fylkeskommune og Sametinget - Regionale aktører på samme arena? En studie av beslutningsprosessene i Finnmark fylkeskommune og Sametinget i forbindelse med omorganiseringen av kulturminnevernet og opprettelsen av Samisk kulturminneråd.

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://uit.no/statsvitenskap/studenter/5

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1569

Disse opplysningene er sist endret:

23/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: