FORVALTNINGSDATABASEN

Ekern, Anne Cathrine (1996):

En analyse av rosa-prosjektet. Omorganiseringsprosessen i skatte- og avgiftsetaten.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=289

Antall sider:

112

ISBN-nummer:

82-570-4116-5

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

183

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: