FORVALTNINGSDATABASEN

Haaland, Torstein (1998):

Forvaltningspolitikk i praksis. Tollbyråkratiets effektivisering i etterkrigstiden.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9820

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2161

Antall sider:

38

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1936

Disse opplysningene er sist endret:

30/5 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: