FORVALTNINGSDATABASEN

Vike, Fred Jakob (1995):

Behovet for sterkere samordning i den regionale statsforvaltning. I lys av et perspektiv på en sektorisert offentlig forvaltning.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9035

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=245

Antall sider:

35

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2013

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: