FORVALTNINGSDATABASEN

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyinnskrevet

Dato: 01.01.1947 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13755
Navn: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Kort navn: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Engelsk navn: County Governor of Møre og Romsdal
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll / Politikkutforming
Tilhører gruppe : Statsforvalteren
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1506 Molde
Organisasjonsnummer: 974764067
Ogranisjonsprinsipp: Geografi