FORVALTNINGSDATABASEN

Neby, Simon (2003):

Politisk styring og institusjonell autonomi – tre illustrasjoner.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 10-2003.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N10-03.pdf

Antall sider:

44

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2047

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: