FORVALTNINGSDATABASEN

Helsedirektoratet sentralt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via sammenslåing

Dato: 01.01.2002
Navn ved opprettelse: Sosial- og helsedirektoratet

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 7674
Navn: Helsedirektoratet sentralt
Kort navn: Helsedirektoratet sentralt
Engelsk navn: Norwegian Directorate of Health (central unit)
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Politikkutforming
Tilhører etat: Helsedirektoratet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 983544622
Ogranisjonsprinsipp: Geografi