FORVALTNINGSDATABASEN

Hals, Kristin Myraunet (2006):

Statliggjøring og regionalisering - en studie av barnevernreformens prosess og effekter

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2006/41345/41345.pdf

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=41345

Antall sider:

122

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2248

Disse opplysningene er sist endret:

13/4 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: