FORVALTNINGSDATABASEN

Rødsten, Tormod og Johannessen, Marit (2003):

Evaluering av omorganiseringen av Slottsforvaltningen

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:11

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-11.htm

Antall sider:

36

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2324

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En evaluering av i hvilken grad målene med omorganiseringen av Slottsforvaltningen er oppnådd samt forslag til forbedringsområder for det videre samarbeidet mellom AAD, Det Kgl. Hoff og Statsbygg. Det er klare indikasjoner på at omorganiseringen har medført mer effektiv oppgaveløsning. Forbedringsområder: Avklaring av innhold og status på ulike dokumenter om forvaltningen av de statlige kongelige eiendommer av betydning for ansvars- og oppgavedelingen og samarbeidet mellom Det Kgl. Hoff og Statsbygg. Videreføre organisasjonsutvikling og dialog.