FORVALTNINGSDATABASEN

Statsbygg

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 20.04.1959
Navn ved opprettelse: Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 1337
Navn: Statsbygg
Kort navn: Statsbygg
Engelsk navn: Directorate of Public Construction and Property
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift (fra 1.1.1993)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører etat: Statsbygg
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 974718103
Ogranisjonsprinsipp: Geografi