FORVALTNINGSDATABASEN

Høllesli, Reidun (1993):

Utredningsarbeider og statlige virkemiddler. En studie av vedtak om statlige reguleringer i forurensingspolitikken.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

250

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: