FORVALTNINGSDATABASEN

Chirstensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik (2004):

Organisasjonsteori for offentlig sektor.

Oslo: Universitetsforlaget

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.universitetsforlaget.no/content/redirect/?marketplaceId=200&languageId=1&logicalTitle=imported_toc_9788215004044

Antall sider:

212

ISBN-nummer:

82-15-00404-0

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2502

Disse opplysningene er sist endret:

16/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Forfatterne ser på ulikheter mellom offentlige og private organisasjoner gjennom flere perspektiver; instrumentelle, kulturelle og myteomspunne. De hevder at det fungerer dårlig å overføre prinsipper fra det private til det offentlige på grunn av det offentliges mer komplekse sammensetning og virksomhet. Boken er skrevet for studenter i statsvitenskapelige og økonomisk-administrative fagområder ved universiteter og høgskoler.