FORVALTNINGSDATABASEN

Vik, Gudrun, Hagevik, Margaret (2006):

Utdanningsdirektoratets prøve- og kartleggingsmateriell. Beskrivelse og analyse

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:20

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-20.htm

Antall sider:

44

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2580

Disse opplysningene er sist endret:

27/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I januar i 2006 etablerte Utdanningsdirektoratet en arbeidsgruppe (KART) for å vurdere kvaliteten på og tilgjengeligheten av kartleggingsmateriellet og det karakter- og læringsstøttende prøvemateriellet direktoratet tilbyr. KART ønsket en ekstern gjennomgang av materiellet og oppdraget ble gitt til Statskonsult. I denne rapporten presenteres resultatet av gjennomgangen.