FORVALTNINGSDATABASEN

Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen (2012):

Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2012:6

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2012-6-lokalisering-av-statlige-virksomheter.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2012/04/ikke-bare-enkelt-aa-vaere-delt

Antall sider:

81

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2909

Disse opplysningene er sist endret:

27/4 2012

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Resymé/omtale:
Den viktigste årsaken til at antall arbeidsplasser i statlig forvaltning har økt med om lag 12 pst i perioden 2006-2010, er vekst innenfor eksisterende virksomheter. UH- sektoren har økt mest. Antall arbeidsplasser i helseforetakene har økt med én pst. Virksomhetene i undersøkelsen opplever gjennomgående at de har få frihetsgrader når det gjelder lokalisering. Erfaringsinnhentingen gir grunnlag for å trekke fram følgende forhold som bør vurderes når statlige arbeidsplasser skal (ut)lokaliseres:
- Størrelsen på enheten
- Størrelsen på lokaliseringssted
- God transportinfrastruktur og raske/rimelige reiseruter
- Gode, relevante utdanningsinstitusjoner i nærheten
- God fjernledelse
- God håndtering av kulturforskjeller
- Gode digitale verktøy for sakshåndtering, samhandling og kommunikasjon