FORVALTNINGSDATABASEN

Hauge, Guro (2007):

Hvem styrer norsk sokkel? : en organisasjonsteoretisk analyse av konsesjonssystemet på norsk sokkel

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/14601/GuroxHaugexMasteroppgavex21x05x2007.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/14601?show=full

Antall sider:

138

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2943

Disse opplysningene er sist endret:

15/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne oppgaven handler om konsesjonssystemet på norsk sokkel. I konsesjonssystemet vedtas sentrale føringer for norsk økonomi, næringsstruktur, fastlandsøkonomien og miljø- og fiskeriinteresser. Oppgaven undersøker den politiske og administrative utformingen av dette systemet, og ser på om det er en politisk styrt prosess eller om det er en prosess som blir styrt av embetsverket. Det er en organisasjonsteoretisk analyse, hvor tre teoretiske perspektiver blir benyttet for å forklare problemstillingen. Det gis en generell beskrivelse av systemet, samt at konsesjonsrundene fra 1999 og fram til 2006 blir beskrevet. På bakgrunn av dette analyseres hvordan utfomringen av konsesjonssystemet skjer. Det gis avslutningsvis i oppgaven en vurdering av beslutningsprosessen opp mot kriterier for folkevalgt styring.