FORVALTNINGSDATABASEN

Petoro as

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 09.05.2001
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 53061
Navn: Petoro as
Kort navn: Petoro as
Engelsk navn: Petoro as
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1103 Stavanger
Organisasjonsnummer: 983382355
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon