FORVALTNINGSDATABASEN

Teige, Atle (2011):

Opinionsdannelse og sør-politikk : Opplysningsarbeidets historie i Norge

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/13152/AtlexTeige.pdf

Antall sider:

102

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, utviklingsland

NSD-referanse:

2990

Disse opplysningene er sist endret:

22/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne oppgaven tar for seg hvordan man gradvis har utvidet og etablert et eget informasjonsapparat i Norge rundt spørsmål knyttet til bistand, utviklingspolitikk og generell informasjon om utviklingsland: I senere tid kalt for "sør"-politikk. Utgangspunktet ligger i å undersøke stortingsforhandlinger i perioden 1952-2010 som omhandler temaet og diskutere hvilke premisser som har blitt lagt til grunn for utbyggingen. Det mest sentrale trekket i denne oppgaven er den gradvise overgangen av arbeid fra statlig regulerte instanser til organisasjoner uten nødvendigvis en tilsvarende maktfraskrivelse. Oppgaven er mest av alt av en eksplorerende art: formålet er å kartlegge og finne fram til hvordan opplysningsarbeid rundt bistandsrelaterte temaer har formet og utviklet seg til det systemet vi ser i dag.